Ei suinkaan pelkästään verottajaa varten tarvita kirjanpitoa. Yrityksen tulevaisuudensuunnitelmissa ja nykyhetkentilanteen hahmottamisessakin on kirjanpito tärkeä. Hyvin hoidettu kirjanpito on perustana sekä yrityksen että yksityisyrittäjän toiminnalle. Miksi jonottaisitte verotoimistoon tai etsisitte nettisivuilta lomakkeita, kun voisitte antaa koko kirjanpidon asiantuntijan hoidettavaksi!

Meiltä:

Voitte tilata kokopaketin, johon kuuluvat kirjanpidon lisäksi myöskin laskujen seuranta, palkkalaskenta, veroilmoituksen teko jne. , jolloin yrittäjän tehtäväksi jää pelkästään asiakirjojen luovuttaminen kirjanpitäjälle.

pyytäkää tarjous!    yhteystiedot    alkuun