Arjessa tapahtuu joskus, ettei yhteystyökumppanin, työnantajan tai työntekijän kanssa muuten päästä sopimukseen kun vain oikeusteitse. Vieraassa maassa, muuttuvassa lakiympäristössä apu on usein tarpeellinen. Ehkäisevä oikeusneuvonta välttää monta muuten tulevaa ristiriitatilannetta.

pyytäkää tarjous!    yhteystiedot    alkuun